Tayfa Hata: ldap_sasl_bind_s: Strong(er) authentication required 8

Bulgu

  • gpupdate komutu sonucunda ya da loglarda aşağıdaki şekilde bir hata kodu dönüyor olabilir.

6: 2022/1/27 8:58:48 - Policy check operation is started for: pardusdomainuser. (Periodic policy check)

3: 2022/1/27 8:58:55 - ldap_sasl_bind_s: Strong(er) authentication required 8

4: 2022/1/27 8:58:55 - Ldap Bind error

6: 2022/1/27 8:58:55 - Tayfa is running in offline mode

  • Aşağıdaki komut ile tayfa sağlık durumu kontrol edildiğinde "Strong(er) authentication required 8" dönüyor olabilir
sudo tayfa -a
Ad server is found: FQDN
Ad server ip: IP
Connection to ad is successfull
Ldap certificate validation is successful
Found ptr record for ad server
Ldap kerberos bind error: Strong(er) authentication required 8
Kaptan server setting is found: IP
Ssl connection to kaptan server is successful
Machine krb5 ticket generation successful
Licence is found

Sebepler

Samba Domain Sunucularında kerberos TLS üzerinden konuşamıyor olabilir

Çözüm

Samba Domain Sunucularının smb.conf dosyalarına aşağıdaki satır eklenerek servis yeniden başlatılmalıdır
ldap server require strong auth = allow_sasl_over_tls
sudo systemctl restart samba4.service