Tayfa Hata Kodu: 0x000200ab,0x0002009d

Bulgu

gpupdate komutu sonucunda ya da loglarda aşağıdaki şekilde bir hata kodu dönüyor olabilir.
Policy update error
Errors:
3: tayfa - Kaptan server validation error
3: tayfa - Unable to send Policy results to server. Error response from server: Invalid token
3: tayfa - Tayfa error codes (0x000200ab0x0002009d)

Sebepler

Kaptan veritabanında kaydedilen makine silinip yerine aynı hostname ile farklı bir makine eklendi ise bu durumla karşılaşılabilir. Normal şartlarda kaptan bu durumda makinenin token bilgisini kendisi yenilemektedir. Yenileyemediği durumlarda, o makineye ait token kaptan sunucusu üzerinden silinir.

Çözüm

Kaptan sunucu üzerine yetkili kullanıcı ile giriş yaplılır.
Aşağıdaki komut ile hata alınan makinenin fqdn bilgisi kullanılarak token bilgisi silinir.
kaptan -t "ISTEMCI_FQDN_BİLGİSİ"